Page 30

Aarsrapport_2016

2.5 MÅLRAPPORTERING AF DTU’S UDVIKLINGSKONTRAKT 2015-2017 Målrapportering af DTU’s udviklingskontrakt 2015-2017 Udviklingskontrakten blev indgået i januar 2015 mellem uddannelses og forskningsministeren og DTU for en treårig periode, og den skal fremme og understøtte universitetets udvikling inden for de overordnede strategiske rammer for universitetet. Kontrakten indeholder i alt otte overordnede mål med samlet 19 målepunkter, hvoraf uddannelses- og forskningsministeren har udpeget fem mål (mål 1-5) med 11 målepunkter, og universitetet har udpeget tre mål (6-8) med otte målepunkter. 30 LEDELSESBERETNING Efter ønske fra uddannelses- og forskningsministeren er der sket en revision af udviklingskontrakten, som er afsluttet i 2016. Ændringerne indebærer, at det hidtidige mål 5 vedr. Øget social mobilitet samt de to tilknyttede målepunkter er udgået og erstattet af et mål om Øget regionalt vidensamarbejde. Der er opstillet et nyt målepunkt under det nye mål 5. Overordnet oversigt over målopfyldelse for 2016 af DTU’s udviklingskontrakt Mål Antal målepunkter Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt 1. Bedre kvalitet i uddannelser 3 3 2. Større relevans og gennemsigtighed 1 1 3. Bedre sammenhæng og samarbejde 4 2 2 4. Styrket internationalisering 2 2 5. Øget regionalt vidensamarbejde 1 1 6. Forskning 3 3 7. Innovation 3 3 8. Forskningsbaseret rådgivning 2 2 I alt 19 17 2


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above