Page 31

Aarsrapport_2016

MÅLRAPPORTERING AF DTU’S UDVIKLINGSKONTRAKT 2015-2017 2.5 LEDELSESBERETNING 31 MÅL 1: Kvalitet i uddannelserne 1. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Et standardstudieforløb for fuldtidsstuderende (30 ECTS pr. semester) er, at der er tilrettelagt 20-24 timers undervisningsaktiviteter i gennemsnit om ugen (13 uger og 3 ugers perioden) og målet er løbende at forbedre og udvikle kvaliteten og gennemførelse af undervisningen, og at ingen lektioner aflyses. Målet er, at minimum 99 % af alle undervisningsgange gennemføres. (Opgøres for studieåret) Måltal Realiseret 2013: 99,8% 2015: 99% 2016: 99% 2017: 99% 99,6% 2. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Digitalisering af undervisningen: … Målet en stigning i de studerendes brug af online undervisningsmateriale på hhv. platformene Blackboard Learn og Canvas, målt ved opgørelse af antal logins fra DTU-brugere (flere logins af samme DTU-bruger pr. dag tæller som 1 login): (Opgøres for studieåret) Måltal Realiseret 2013-2014: 6800 2014-2015: 8000 2015-2016: 8700 2016-2017: 9500 36.752 3. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse De studerendes gennemsnitlige vurdering af læringsudbyttet af undervisningen øges i kontraktperioden og udgør som følger på en skala fra 1-5. (Opgøres for studieåret) Måltal Realiseret 2013: 4,0 2015: ≥ 3,8 2016: ≥ 3,8 2017: ≥ 3,8 3,8 MÅL 2: Større relevans og øget gennemsigtighed 4. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse De studerendes erhvervsparathed: Målet er at øge antallet af de studerendes afgangsprojekter udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet pr. år som følger: (Opgøres for studieåret) Måltal Realiseret Afgangsprojekter (diplomingeniør) 2013-2014: 343 2014-2015: 350 2015-2016: 360 2016-2017: 370 673 Bachelorprojekter 2013-2014: 148 2014-2015: 150 2015-2016: 160 2016-2017: 170 290 Kandidatspecialer 2013-2014: 530 2014-2015: 550 2015-2016: 560 2016-2017: 570 795 Målet er opfyldt Målet er ikke opfyldt


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above