Page 32

Aarsrapport_2016

2.5 MÅLRAPPORTERING AF DTU’S UDVIKLINGSKONTRAKT 2015-2017 MÅL 4: Styrket internationalisering 9. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at øge antallet af optagne udenlandske studerende pr. år på DTU’s kandidatuddannelser pr. år som følger: (Opgøres for kalenderåret) Måltal Realiseret 2013: 474 2015: 500 2016: 505 2017: 510 773 10. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at øge antallet af udrejsende DTU studerende pr. år som følger: (Opgøres for studieåret) Måltal Realiseret 2012-2013: 489 2014-2015: 510 2015-2016: 520 2016-2017: 530 797 7. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at øge antallet af nye fællesuddannelser med andre danske og internationale universiteter, så det samlede antal periodiseret er som følger: Måltal Realiseret 2013: 31 2015: 32 2016: 33 2017: 34 37 8. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at øge antal studerende fra andre danske og internationale universiteter, der deltager i DTU’s bæredygtighedskonkurrence Grøn Dyst, pr. år som følger: Måltal Realiseret 2014: 48 2015: 50 2016: 55 2017: 60 47 MÅL 3: Bedre sammen- hæng og samarbejde 5. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at øge antallet af optagne studerende på DTU’s kandidatuddannelser med anden dansk videregående uddannelse pr. år som følger: (Opgøres for kalenderåret) Måltal Realiseret 2013: 109 2015: 120 2016: 130 2017: 140 Målet er opfyldt Målet er ikke opfyldt 32 LEDELSESBERETNING 182 6. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at øge antallet af indgåede rammeaftaler om studieskifte (forhåndsmerit) med andre danske uddannelsesinstitutioner pr. år, så det samlede antal periodiseret er som følger: (Opgøres for kalenderåret) Måltal Realiseret 2013: 4 2015: 5 2016: 6 2017: 7 5


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above