Page 33

Aarsrapport_2016

MÅLRAPPORTERING AF DTU’S UDVIKLINGSKONTRAKT 2015-2017 2.5 MÅL 5: Øget regionalt vidensamarbejde 11. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Samarbejde med SMV’er: Målet er at øge antallet af unikke SMV’er fra hele Danmark (virksomheder med op til 250 ansatte), der indgår i interdisciplinært teamsamarbejde med diplomingeniørstuderende via Innovationspilot kurset pr. år som følger: (Opgøres for kalenderåret) Måltal Realiseret 2014: - 2015: - 2016: 15 2017: 30 22 *Fodnote: Målepunkt 12 er udgået i revisionen af udviklingskontrakten i 2016. Målet er opfyldt Målet er ikke opfyldt MÅL 6: Forskning 13a. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at øge antallet af ISI-indekserede publikationer pr. år fordelt således: Måltal Realiseret 2013: 2.595 2015: 2.650 2016: 2.700 2017: 2.750 3.114 13b. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er, at DTU’s gennemsnitlige citationsimpact pr. ISI-indekserede publikation pr. år skal udvikle sig relativt i samme omfang som tallene for førende internationale eliteuniversiteter på det tekniske område: Måltal Realiseret 2013: DTU: 10,5 TUM: 11,3 TUE: 7,5 EPFL: 11,8 KTH: 9,4 KAIST: 7,0 2016: DTU: 10,1 TUM: 10,4 TUE: 8,8 EPFL: 13,7 KTH: 9,3 KAIST: 9,3 14. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Der stiles efter vækst i eksterne midler til forskning på 5 % i gennemsnit pr. år i forhold til 2013 opgjort som følger: Måltal Realiseret Mio. kr. 2013: 374 2015: 393 2016: 412 2017: 433 426 LEDELSESBERETNING 33


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above