Page 35

Aarsrapport_2016

KONKLUSION PÅ OPFYLDELSE AF UDVIKLINGSKONTRAKTEN 2.6 LEDELSESBERETNING 35 Konklusion på opfyldelse af udviklingskontrakten 17 målepunkter blev opfyldt, og to målepunkter er ikke opfyldt. Den samlede målopfyldelse anses for yderst tilfredsstillende. To målepunkter blev ikke opfyldt: Målepunkt 6 vedr. antallet af indgåede rammeaftaler om studieskifte (forhåndsmerit) med andre danske uddannelsesinstitutioner. DTU har ikke opfyldt måltallet på seks rammeaftaler om studieskifte i 2016. Status er, at der er indgået rammeaftaler med fem andre danske uddannelsesinstitutioner om studieskifte – ud af otte relevante. DTU er i løbende dialog med de relevante uddannelsesinstitutioner og arbejder fortsat på at indgå yderligere aftaler om studieskifte. Målepunkt 8 vedr. antallet af studerende fra andre danske og internationale universiteter, der deltager i DTU’s bæredygtighedskonkurrence Grøn Dyst. DTU har ikke opfyldt måltallet om 55 deltagende studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i Grøn Dyst i 2016. Resultatet blev, at der deltog 47 studerende fra en bred vifte af andre danske og internationale universiteter, herunder bl.a. CBS, KU, KAIST, NTU, TUM, TU/e, NTNU og Chalmers i Grøn Dyst 2016. På grund af sene afbud var der ikke tilstrækkelig overbooking af internationale studerende. For at øge antallet af ikke DTUstuderende har universitetet intensiveret sin indsats overfor eksterne partnere, bl.a. ved en styrket dialog med både danske og internationale universiteter samt gennem mere målrettet markedsføring af Grøn Dyst. For eksempel er samarbejdet med CBS om Grøn Dyst styrket, og det forventes, at dette samarbejde vil føre til øget antal deltagere fra CBS. Opfyldt: 17 Ikke opfyldt: 2 Målopfyldelse 2016.


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above