Page 43

Aarsrapport_2016

RESULTATOPGØRELSE 3.2 REGNSKAB 43 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Uddannelse 782.619 761.825 Forskning 1.872.729 1.878.592 Øvrige indtægter på finansloven 15.982 13.376 Eksterne midler til forskning 1.723.109 1.662.622 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 297.001 297.826 Andre indtægter 299.087 329.930 Indtægter 1 4.990.527 4.944.171 Driftsomkostninger bygningsdrift 601.567 587.404 Personaleomkostninger 18 2.962.909 2.918.838 Andre ordinære driftsomkostninger 970.644 1.026.298 Af- og nedskrivninger 6+7 328.227 308.277 Ordinære driftsomkostninger 2 4.863.347 4.840.817 Resultat af ordinær drift 127.180 103.354 Andre driftsposter 3 -10.031 9.709 Resultat før finansielle poster 117.149 113.063 Finansielle indtægter 4 12.323 13.013 Finansielle omkostninger 5 124.224 120.116 Årets resultat 5.248 5.960 Årets resultat foreslås anvendt således: Overført resultat 5.248 5.960 I alt 5.248 5.960


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above