Page 46

Aarsrapport_2016

3.3 BALANCE PR. 31. DECEMBER EGENKAPITALOPGØRELSE 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Indskudskapital 1. januar 2.109.350 2.109.350 Indskudskapital 31. december 2.109.350 2.109.350 Overført resultat 1. januar 227.130 202.268 Regulering af renteswaps til markedsværdi -301.478 18.881 Til/afgang vedr. fusion og aktivitetsoverdragelse 0 21 Overført resultat 5.248 5.960 Overført resultat 31. december -69.100 227.130 Egenkapital 31. december 2.040.250 2.336.480 DTU – EGENKAPITALOPGØRELSE 2001-2016 DKK 1.000 Indskudskapital ultimo 2001 -86.239 Værdireguleringer 2002 vedr. selveje 1.934.516 Modtaget aktier i SCION DTU A/S 2004 241.087 Modtaget aktier i Bioneer A/S 2004 3.686 Modtaget aktier i DFM A/S 2006 16.300 Indskudskapital 31. december 2016 2.109.350 Fejl vedr. feriepengeforpligtelse i tidligere år 2003 -13.745 Principskifte vedr. finanslovindtægter 2004 -7.241 Tilgang ved fusion 2008 – Sektorforskningsinstitutter -12.124 Regulering vedr. fusion 2013 – IHK, DeIC 311.629 Regulering vedr. fusion 2014 – DSC -1.023 Værdiregulering af renteswaps 2011-2016 -712.682 Overført af årets resultat 2001-2016 366.086 Overført resultat i alt -69.100 Egenkapital 31. december 2016 2.040.250 DTU – SOLIDITETSGRAD 2002-2016 2002-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gennemsnitlig: 42% 32% 30% 34% 28% 25% 21% 46 REGNSKAB


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above