Page 48

Aarsrapport_2016

3.5 NOTER 48 REGNSKAB NOTE 1 · INDTÆGTER 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Heltidsuddannelse (finanslov) 737.154 714.562 Deltidsuddannelse (finanslov) 2.171 4.037 Adgangskursus 43.294 43.226 Uddannelse 782.619 761.825 Basisforskningstilskud 1.166.192 1.163.449 Forskningsbaseret rådgivning 317.150 325.756 Ph.d.-finansiering 389.387 389.387 Forskning 1.872.729 1.878.592 Øvrige formål 75.668 74.868 Kapitaltilskud -59.686 -61.492 Øvrige indtægter på finansloven 15.982 13.376 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 1.649.617 1.595.438 Periodiserede anlægsdonationer 62.644 53.633 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 10.848 13.551 Eksterne midler til forskning 1.723.109 1.662.622 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 297.001 297.826 Huslejeindtægter 47.072 64.143 Indtægter fra forsyninger, notesalg, konferencer mv. 204.131 185.322 Deltagerbetaling deltidsuddannelse 45.210 37.365 Salg af patenter/ Værdiregulering af patentporteføljen 2.674 43.100 Andre indtægter 299.087 329.930 Indtægter 4.990.527 4.944.171


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above