Page 49

Aarsrapport_2016

NOTER 3.5 REGNSKAB 49 NOTE 2 · ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER I FORMÅLSOPDELT FORM Specifikation iht. Tilskuds- og revisionsbekendtgørelsens § 10, stk 2. nr. 5: 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Uddannelse 775.428 715.631 Forskning 3.221.157 3.221.197 Formidling og vidensudveksling 163.249 169.715 Forskningsbaseret rådgivning 401.828 435.427 Generel ledelse, administration og service 258.451 314.667 Formålsfordelte driftsomkostninger 4.820.113 4.856.637 DTU Climate-KIC 22.336 0 DeIC 70.242 0 ØSS-samarbejdet 10.311 16.972 Prioritetsrenter -106.757 -96.942 Lejeindtægter 47.104 64.150 Ordinære driftsomkostninger 4.863.347 4.840.817 Opgørelsen af de ordinære driftsomkostninger i den formålsopdelte form er i 2015 og 2016 opgjort efter den metode, der er fastlagt i "Vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger", som er udgivet af Styrelsen for Videregående Uddannelser i december 2012. Honorar til institutionsrevisor 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Revision 424 453 Assistance og revision af EU-projekter 871 959 Regnskabsmæssig assistance 294 292 Andre ydelser 0 141 Honorar til revisorer i alt 1.589 1.845 NOTE 3 · ANDRE DRIFTSPOSTER 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Andre kapitalandele -10.031 9.709 I alt -10.031 9.709


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above