Page 53

Aarsrapport_2016

NOTER 3.5 REGNSKAB 53 NOTE 13 · PRIORITETSGÆLD 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Prioritetsgæld forfalder således: Efter 5 år 3.906.363 3.371.363 Renteswaps – efter 5 år 739.246 437.768 I alt 4.645.609 3.809.131 NOTE 14 · PERIODISEREDE DONATIONER 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Regnskabsmæssig værdi 1. januar 403.590 343.428 Modtaget i året 95.615 114.414 Årets indtægtsførsel -62.644 -53.633 Årets afskrivning vedr. udgåede aktiver -293 -619 Regnskabsmæssig værdi 31. december 436.268 403.590 Heraf: Langfristet 359.942 344.174 Kortfristet 76.326 59.416 I alt 436.268 403.590 Periodiserede donationer vedrører følgende aktivtyper: Bygninger 130.327 126.053 IT-udstyr 18.516 3.521 Forsøgsudstyr og maskiner 286.955 272.395 Biler og inventar 469 1.620 I alt 436.268 403.589 NOTE 15 · ANDEN GÆLD 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Skyldige personskatter mv. 18.825 17.188 Skyldig løn 41.526 49.016 Deposita 37.381 35.675 DeIC 26.348 13.994 Gæld vedrørende koordineringsprojekter 100.973 133.223 Øvrige forpligtelser 8.219 39.246 I alt 233.272 288.342


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above