Page 59

Aarsrapport_2016

NOTER 3.5 REGNSKAB 59 NOTE 26 · SÆRSKILT REGNSKAB FOR TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED, ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER OG INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED MV. Nedenstående segmentoplysninger er en opfyldelse af kravene i regnskabs- og revisionsbekendgørelsens § 10, stk. 2 nr. 12 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 UK 10 - Ordinær virksomhed Indtægter 2.970.451 2.983.723 Omkostninger -3.354.821 -3.395.900 Intern nettooverførsel af overhead 491.604 492.850 Institutionsintern nettooverførsel 10.398 10.802 Årets resultat før finansielle poster 117.632 91.475 UK 90 – Indtægtsdækket virksomhed Indtægter 297.001 297.826 Omkostninger -175.677 -182.538 Intern nettooverførsel af overhead -120.808 -109.440 Institutionsintern nettooverførsel -1.399 2.802 Årets resultat før finansielle poster -883 8.650 UK 95 – Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Indtægter 1.712.228 1.649.071 Omkostninger -1.333.151 -1.242.455 Intern nettooverførsel af overhead -370.218 -382.134 Institutionsintern nettooverførsel -5.647 -14.197 Årets resultat før finansielle poster 3.211 10.285 UK 97 – Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Indtægter 10.848 13.551 Omkostninger -9.729 -10.215 Intern nettooverførsel af overhead -578 -1.276 Institutionsintern nettooverførsel -3.353 593 Årets resultat før finansielle poster -2.811 2.653 I alt Indtægter 4.990.528 4.944.171 Omkostninger -4.873.378 -4.831.108 Intern nettooverførsel af overhead 502.002 503.652 Institutionsintern nettooverførsel -502.003 -503.652 Årets resultat før finansielle poster 117.149 113.063 NOTE 27 · INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED (IDV) Nedenstående IDV oplysninger er en opfyldelse af kravene i budgetvejledningens punkt 2.6.8.2 DKK 1.000 2016 2015 2014 2013 Indtægter 297.001 297.826 274.841 290.529 Direkte og indirekte omkostninger 249.525 250.066 267.767 281.313 Resultat 47.476 47.761 7.074 9.216 Akkumuleret resultat 147.987 100.511 52.751 45.677 Det akkumulerede resultat i 2013 tager udgangspunkt i  2010, hvor den sidste sektorforskningsinstitution blev fusioneret ind DTU’s bogføringskreds. Da de tidligere sektorforskningsinstitutioner ikke opgjorde indtægter og omkostninger på universiteternes underkonti, er det ikke muligt at konstruere korrekte data før 2010.


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above