Page 61

Aarsrapport_2016

Bilag GRØNT REGNSKAB 4.1 BILAG 61 Det grønne regnskab redegør for udviklingen i universitetets energi- og vandforbrug, CO2-udslip og affaldsmængder, som genereres fra driften af universitetets bygninger og faciliteter. Afrapporteringen af DTU’s klima- og miljøpåvirkning er et led i realiseringen af universitetets bæredygtighedspolitik. Bæredygtighedspolitikken er retningsgivende for arbejdet med at reducere universitetets klima- og miljøpåvirkning under hensyn til den fortsatte udvikling af universitetets kerneaktiviteter inden for forskning, uddannelse, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Universitetet arbejder således løbende med miljø og klima i drift, vedligeholdelse og udvikling af sine campusser. I årets løb er der gennemført indsatser for at nedbringe energi- og vandforbrug samt affaldsmængder på universitetet. En stor del af arbejdet har bestået i energioptimeringer på ventilations- og varmeanlæg samt udskiftninger af tekniske installationer til energieffektive typer. Indsatserne har bidraget til at fastholde det totale energiforbrug på omtrent samme niveau som i 2015, trods en 7 pct. stigning i antallet af studerende (STÅ) og ansatte. Vandforbruget er faldet med 16 pct. og den samlede affaldsmængde, der sendes til ekstern behandling er uændret i forhold til 2015. Universitetets energiforbrug er karakteriseret ved, at langt størstedelen anvendes til procesenergi i kerneaktiviteterne. Der er derfor fokus på at optimere installationer og procesventilation, herunder at behovsstyre installationerne, så forbruget minimeres, når de ikke er i brug. En anden vigtig faktor for bæredygtig ressourceudnyttelse er arealanvendelsen. Universitetet har siden 2008 arbejdet målrettet med at optimere arealanvendelsen ved at samle universitetets aktiviteter på et mindre areal. Som et led i denne proces er ca. 54.000 nye energieffektive kvadratmeter blevet opført på Lyngby Campus i 2016. De skal huse forskningsaktiviteter, som har været placeret i Hørsholm, Frederiksberg, Mørkhøj og Charlottenlund. Det forventes på sigt at give positive resultater i det grønne regnskab, når det store antal mindre energieffektive kvadratmeter fraflyttes. Størstedelen af de nye bygninger på Lyngby Campus tages dog først fuldt i brug i 2017, og der forventes i overgangsfasen en stigning i energi- og vandforbrug per kvadratmeter, da både nye og gamle campusarealer i denne periode vil være i drift. Grønt regnskab


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above