Page 62

Aarsrapport_2016

4.1 GRØNT REGNSKAB 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 62 BILAG FORSYNING El Teknisk og naturvidenskabelig forskning og uddannelse medfører et omfattende elforbrug. Størstedelen af elforbruget går til ventilationsanlæg i laboratorier, drift af IT og serverrum samt køleanlæg. I 2016 er elforbruget faldet på nogle campusser og steget på andre. Samlet set er der sket et lille fald i elforbruget på 1,3 pct. i forhold til 2015. Det giver et fald i MWh/ (årsværk og STÅ) fra 4,9 i 2015 til 4,5 i 2016. Varme Varmeforbruget påvirkes primært af to forhold: Vejret (antallet af skyggegraddage), samt behovet for luftskifte i forbindelse med ventilation i laboratorier. Udviklingen i antallet af skyggegraddage gennem de seneste fire år kan ses i tabellen nedenfor. År 2016 2015 2014 2013 Skyggegraddage 2.526 2.278 2.100 2.626 Kilde: Teknologisk Institut. Et normalår har 2.906 skyggegradsdage. 2016 har været varmere end et normalår, men koldere end 2015. På trods af det er det faktiske varmeforbrug kun steget med 1,2 pct. i forhold til 2015. Det graddagekorrigerede varmeforbrug for hele universitetet er faldet fra 99.631 MWh i 2015 til 92.108 MWh i 2016 svarende til et fald på knap 8 pct. Det graddagekorrigerede varmeforbrug per person er fra 2015 til 2016 faldet fra 7,6 MWh/ (årsværk og STÅ) til 6,5 MWh/(årsværk og STÅ). På Risø er der koblet en varmepumpe på den nye it-serverpark, så overskudsvarmen fra vandkølingssystemet sendes ind på fjernvarmeringen og udnyttes i Risøs øvrige processer. Det nedsætter behovet for at indkøbe fjernvarme, som er produceret delvist på fossile brændsler, og bidrager derfor markant til at nedbringe CO2-udledningen. Elforbrug fordelt på lokaliteter (MWh) Lyngby Campus Lindholm Risø Campus Mørkhøj Ballerup Campus Øvrige lokaliteter Frederiksberg 0 2016 2015 2014 2013 0 Graddagekorrigeret varmeforbrug fordelt på lokaliteter (MWh) 2016 2015 2014 2013 Lyngby Campus Lindholm Risø Campus Mørkhøj Ballerup Campus Øvrige lokaliteter Frederiksberg


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above