Page 63

Aarsrapport_2016

GRØNT REGNSKAB 4.1 BILAG 63 CO2-udledning Opgørelsen af CO2-udledning er knyttet til el- og varmeforbruget. For el er CO2-emissionsfaktoren beregnet som et landsgennemsnit på baggrund af data fra Elnet.dk. For fjernvarme oplyses faktorerne af de fleste fjernvarme- og gasforsyningsselskaber, og de brændselsspecifikke faktorer udgives af Energistyrelsen. Udviklingen viser et fald i den totale CO2-udledning fra 34.664 tons i 2015 til 32.210 tons i 2016. Den positive udvikling skyldes dels en næsten fuldstændig omlægning af varmeforsyning på Lindholm fra olie til gas, og dels at Risø i midten af 2015 omlagde til fjernvarme. Endelig påvirkes resultatet positivt af at CO2- emissionsfaktoren for el er faldet på grund af en større andel vedvarende energi i elproduktionen. CO2-udslippet pr. årsværk er faldet fra 2015 til 2016 fra 2,6 til 2,3 tons/(årsværk og STÅ) Vand Universitetets samlede vandforbrug er reduceret fra 205.043 m3 i 2015 til 171.366 m3 i 2016 svarende til et fald på 16 pct. En stor del af vandforbruget går til forskning på DTU Veterinærinstituttet på Frederiksberg og på DTU Aqua i Hirtshals, og forbruget afhænger af antallet af forskningsprojekter. Godt halvdelen af reduktionen kan tilskrives Hirtshals (øvrige), hvor vandforbruget har normaliseret sig i forhold til 2015, hvor det var usædvanlig højt på grund af forsøg med fiskeopdræt. Også på Lyngby Campus er vandforbruget faldet, hvilket skyldes en fortsat udskiftning af ældre toiletter. Derudover er opsamling og brug af regnvand i driftsopgaver med til at sænke vandforbruget. 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 CO2-emission fordelt på lokaliteter (tons) Vandforbrug fordelt på lokaliteter (m3) 2016 2015 2014 2013 Lyngby Campus Lindholm Risø Campus Mørkhøj Ballerup Campus Øvrige lokaliteter Frederiksberg 0 2016 2015 2014 2013 Lyngby Campus Lindholm Risø Campus Mørkhøj Ballerup Campus Øvrige lokaliteter Frederiksberg


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above