Page 64

Aarsrapport_2016

4.1 GRØNT REGNSKAB 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 64 BILAG Affald og genanvendelse Universitetet har fortsat fokus på affaldssortering. De samlede affaldsmængder, der er sendt til ekstern behandling, er uændrede, mens der i de underliggende fraktioner ses nogle positive ændringer. For eksempel en stigning på 34 pct. i genanvendelse af madaffald til biogasproduktion, samt at modtageranlæggene er blevet bedre til at genanvende affald som f.eks. gips og porcelæn som vejfyld. Mængden af papiraffald til genbrug er faldet i forhold til 2015, hvilket primært skyldes, at fraktionen i 2015 var større end normalt på grund af oprydningsaktiviteter. Universitetets samlede affaldsmængde er reduceret med 25 pct. i forhold til 2015. Dette skyldes, at mængderne af genanvendt grønt affald (ren jord og muld) er faldet med 43 pct. pga. byggeaktivitet og driften i højere grad lader blade formulde på stedet, fremfor at indsamle og kompostere dem centralt på Lyngby Campus. Bæredygtighedstiltag DTU udfører løbende tiltag og projekter, som styrker bæredygtigheden af universitetet. I 2016 er blandt andet følgende bæredygtighedstiltag implementeret: • Der er udført energioptimeringer i vidt omfang i Lyngby, Frederiksberg, Risø og Lindholm. På Lyngby Campus er der for eksempel blevet udskiftet ventilations- og varmeanlæg til typer med effektiv varmegenindvinding og behovsstyring. • Udskiftningen til LED-lyskilder er fortsat, og på Risø er ca. 40 pct. af vej- og parkbelysningen nu udskiftet til LED. Samtidig er Risøs centrale lysstyringssystem blevet udskiftet, hvilket tillader intelligent styring af vej- og parkbelysning efter behov. • Afprøvning og kvalitetssikring af bæredygtige materialer i bygninger, herunder nye typer isoleringsmaterialer, ventilationsvinduer og allergivenlig maling. • Som en del af campustransformationen i Lyngby er der blevet etableret syv udendørs pop-up miljøer, som giver de studerende mulighed for mental opladning og social interaktion imellem undervisningen. Der er for eksempel skabt en ”madpakkehave”, hvor de studerende kan sidde rundt om højbede tilplantet med spiselige krydderurter. • Kantinerne har arbejdet med at nedbringe madspil. For eksempel har kravet om 30-60 pct. økologi i kantinerne gjort det muligt for kantinerne at udnytte mere af grøntsagerne og dermed reducere køkkenaffaldet. Totale affaldsmængder fordelt på lokaliteter (tons) Affaldsmængder fordelt på behandlingsform (tons) Genanvendt internt på DTU Aald til genbrug (behandlet eksternt) Aald til forbrænding Aald til specialbehandling Aald til deponering 0 2016 2015 2014 2013 0 2016 2015 2014 2013 Lyngby Campus Lindholm Risø Campus Mørkhøj Ballerup Campus Øvrige lokaliteter Frederiksberg


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above