Page 65

Aarsrapport_2016

GRØNT REGNSKAB 4.1 BILAG 65 GRØNT REGNSKAB 2016 Art Enhed DTU samlet 2016 DTU samlet 2015 DTU samlet 2014 Årsværk (ansat + studerende) 14.185 13.168 12.675 ENERGI Elforsyningsareal m2 608.220 573.551 562.565 Vandforsyningsareal m2 603.860 570.917 Varmeforsyningsareal (netto) m2 456.781 437.789 427.524 Vandforbrug m2 171.366 205.043 198.845 Vand, nøgletal m3/m2 0,28 0,36 0,35 Elforbrug MWh 63.739 64.590 58.868 El, nøgletal kWh/m2 105 113 105 Varmeforbrug MWh 82.626 81.628 79.177 Varme, nøgletal kWh/m2 173 186 185 CO2-udledning for el og varme Tons 32.210 34.644 35.493 Varme, graddagekorrigeret MWh 92.108 99.631 103.489 Total energi (el+ varme, graddagekorr.) MWh 155.847 164.221 162.357 Total energi, nøgletal MWh/årsværk 11,0 12,5 12,8 AFFALD Affald, til forbrænding 1) Tons 948 968 972 Affald til specialbehandling 2) Tons 190 216 206 Affald til deponering 3) Tons 31 107 70 Affald til genbrug (behandlet eksternt) 4) Tons 2.162 2.258 2.319 Genanvendt internt på DTU 5) Tons 2.162 3.811 5.060 Affald på DTU i alt Tons 5.493 7.360 8.627 Genanvendt affald i alt 6) Tons 4.324 6.069 7.379 Genanvendelse % 79 82 86 1) Dagrenovationslignende brændbart affald. 2) Kemikalier, klinisk risikoaffald, GMO, affald fra sandfang og olieudskillere 3) F.eks. affald fra drift og vedligehold og forurenet jord. 4) F.eks. metal, papir, pap, madaffald, elektronikaffald, batterier, spild-/smøreolie, haveaffald inkl. husdyrgødning til jordforbedring, affald. 5) F.eks. blade, jord, råjord og flis som genanvendes på lokaliteterne. 6) Summen af affald til genbrug og genanvendt affald.


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above