Page 66

Aarsrapport_2016

4.2 PERSONALE OG ARBEJDSMILJØ Personale og arbejdsmiljø Flere kvinder i forskning 66 BILAG Universitetet arbejder ud fra en målsætning om, at hverken synlige eller usynlige barrierer må forhindre talenter, uanset køn, i at udvikle sig og gøre karriere på DTU. Flere konkrete ligestillingsinitiativer er implementeret i 2016, herunder tekstændringer i stillingsopslag, så den appellerer til begge køn; at gender bias indgår i DTU Lederprogrammerne; at der gennemføres kvantitative fratrædelsesundersøgelser samt en ændring af universitetets praksis til kun at ansætte adjunkter og forskere i tidsubegrænsede stillinger. Der identificeres løbende nye indsatser. Kvindeandele i Faculty År 2016* 2015 2014 Professor i alt 192 178 167 heraf kvinder 10 % 9 % 7 % Lektor i alt 435 457 446 heraf kvinder 16 % 17 % 16 % Adjunkter i alt 80 82 91 heraf kvinder 29 % 27 % 27 % * Beregnet på baggrund af antal personer ansat pr. 31. december 2016. Samarbejde på tværs Der arbejdes løbende med at videreudvikle koncernledelsens arbejds- og samarbejdskultur. Der er fokus på øget opmærksomhed på tværfaglige, strategisk forankrede initiativer, som en ramme for kontinuerlig refleksion over og udvikling af måden, som koncernledelsen samarbejder på. Der er bl.a. gennemført en seminarierække, og der er nedsat en tværfaglig koncernledelsesgruppe, der har haft til opgave at formulere behov i forhold til at stimulere og videreudvikle samarbejdskulturen mellem direktion, direktører og underdirektører. ARBEJDSMILJØ Arbejdsulykker Der har været en tilbagegang i antallet af anmeldte arbejdsulykker samt fravær i forbindelse med disse i 2016. Der er anmeldt 22 ulykker med 199 fraværsdage i 2016, mod 35 anmeldte ulykker med et samlet fravær på 331 dage i 2015. Fire alvorlige faldulykker stod alene for 148 fraværsdage i 2016. Universitetet er meget opmærksom på fortsat at nedbringe antallet af arbejdsulykker gennem et stort fokus på forebyggelse via risikoanalyser, registrering og læring fra nærved hændelser. Der arbejdes desuden på at implementere et nyudviklet system til at styrke indsatsen på området.


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above