Page 67

Aarsrapport_2016

PERSONALE OG ARBEJDSMILJØ 4.2 Sygefravær Sygefraværet ligger fortsat lavt med 6,2 sygedage pr. medarbejder i gennemsnit i 2016, hvilket er et fald på 0,2 sygedag i forhold til 2015. DTU ligger under gennemsnittet, både når der sammenlignes med staten og År 2016 2015 2014 Sygefravær 6,2 6,4 6,5 BILAG 67 Arbejdsulykker 0 20 40 60 80 100 120 140 2016 2015 2014 Skader med fravær Nærved ulykker Skader uden fravær Studerende Beredskab Universitetet har påbegyndt en proces med at løfte den interne håndtering af beredskabsmæssige hændelser både i forhold til forebyggelse og den afhjælpende indsats. I den forbindelse arbejdes der med implementering af bl.a. en ny overordnet beredskabsplan, en fælles evakueringsprocedure samt et hurtigt og effektivt varslingssystem. universitetssektoren. Sygefravær Sygefraværet er ekskl. barn sygedage Aldersprofil på VIP Nedenfor er angivet i tabelform aldersprofilen for universitetets forskellige VIP grupper. ALDERSFORDELING OG GENNEMSNITSALDER 2016 OPGJORT EFTER STILLINGSKATEGORI · INTERVAL 10 ÅR Stillingskategori Under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Over 60 år Gns. Alder 2016 Gns. alder 2015 Professor - 2% 31% 42% 25% 55 55 Professor MSO - 4% 52% 22% 22% 51 51 Lektor - 26% 37% 23% 14% 48 48 Adjunkt 8% 79% 10% 4% - 36 36 Faculty i alt 1% 25% 33% 26% 15% 48 48 Professor - 3% 31% 51% 15% 53 53 Professor MSO - - 21% 42% 37% 57 54 Forskningsspecialist - - - - 100% 67 66 Seniorforsker - 33% 36% 19% 12% 47 46 Seniorrådgiver - 3% 33% 50% 15% 53 52 Forsker 5% 84% 10% 1% - 36 35 Post. Doc 33% 61% 4% 1% - 33 32 Videnskabelig assistent 74% 25% 1% - - 29 29 Forskerstab i alt 26% 46% 14% 9% 5% 38 37 DVIP 82% 6% 3% 4% 5% 29 30 Øvrige VIP 8% 13% 22% 24% 33% 52 51 VIP i alt 31% 32% 17% 12% 8% 39 39 Ph.D. 80% 19% 1% 0% - 29 29 * Aldersfordeling og gennemsnitsalder er beregnet på baggrund af antal personer ansat pr. 31. december 2016 og alderen på dette tidspunkt.


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above