Page 68

Aarsrapport_2016

4.2 PERSONALE OG ARBEJDSMILJØ 68 BILAG PERSONALEDATA Stillingskategorier Årsværk 2016 Årsværk 2015 Årsværk 2014 FACULTY Professor 164 153 144 Professor MSO 20 19 21 Lektor/Docent 420 436 429 Adjunkt 79 83 94 Faculty i alt 682 691 688 FORSKERSTAB Professor 33 27 24 Professor MSO 21 24 27 Forskningsspecialist 3 3 7 Seniorforsker 355 359 348 Seniorrådgiver 39 38 36 Forsker 144 147 148 Post. Doc 542 512 490 Videnskabelig assistent 169 149 164 Forskerstab i alt 1.305 1.259 1.242 ØVRIGE VIP VIP øvrige (uden DVIP) 60 70 66 DVIP 1) 70 69 84 Øvrige VIP i alt 130 139 150 VIP i alt 2.117 2.089 2.080 PH.D.-STUDERENDE 2) DTU Stipendier 233 206 170 Samfin. + Øvrige stipendiater 896 928 953 Erhvervs-ph.d. 88 89 88 Ph.d.-studerende i alt 1.217 1.223 1.211 TAP Viceinstitutdirektør/adm.chef 16 18 19 Konsulenter/ledere 192 174 141 Akademikere 380 382 387 Kontormedarbejdere 170 176 187 Teknikere 610 614 644 Elever/lærlinge 45 51 42 Studentermedhjælp 38 33 30 TAP ansat i social ordning 48 54 69 TAP øvrige 8 9 13 TAP i alt 1.508 1.511 1.533 Institut i alt 4.842 4.823 4.824


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above