Page 69

Aarsrapport_2016

PERSONALE OG ARBEJDSMILJØ 4.2 BILAG 69 Stillingskategorier Årsværk 2016 Årsværk 2015 Årsværk 2014 LEDELSE Direktion/Institutdirektør 30 31 30 ADMINISTRATIONEN Underdirektør 7 7 6 Konsulenter/ledere 3) 175 161 154 Akademikere 257 248 242 Kontormedarbejdere 198 200 201 Teknikere 106 107 108 Elever/lærlinge 16 16 14 Studentermedhjælp 18 17 15 TAP ansat i social ordning 11 12 12 TAP øvrige 20 14 19 Administrationen i alt 807 783 773 CAMPUS SERVICE Underdirektør 1 1 1 Konsulenter/ledere 26 26 21 Akademikere 25 19 14 Kontormedarbejdere 17 16 16 Teknikere 123 121 124 Elever/lærlinge 7 9 6 Studentermedhjælp 3 2 2 TAP ansat i social ordning 11 11 11 TAP øvrige 2 1 1 Campus Service i alt 215 206 197 Ledelse, Adm. og Campus 1.052 1.020 999 DTU i alt 5.895 5.843 5.823 Både timelønnede og månedslønnede indgår. 1) DVIP består af censorer, undervisningsassistenter, eksterne lektorer og hjælpelærer. 2) En fejl i indlæsningen af ph.d.-studerende er blevet rettet i 2016, hvilket har betydet at årene 2014 og 2015 er blevet genberegnet 3) Gruppen konsulenter/ledere omfatter kun medarbejdere med stillingsbetegnelsen special- og chefkonsulenter.


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above