Page 72

Aarsrapport_2016

4.3 DIVERSE Fripladser og stipendier til internationale studerende Forbrug og regnskab af fripladser og stipendier Forbrug af fripladser og stipendier opgør, hvor mange studerende der var indskrevet på fripladser eller modtog et stipendie på DTU i perioden 1. september 2015 til 31. august 2016. Forbrug af fripladser er et reelt tal baseret på optjent STÅ i STADS, mens Forbrug i regnskabsåret er et estimeret tal baseret på, at studerende Forbrug Takstgruppe Takst 3 Antal indskrevne studerende på hele og delvise fripladser 73 Antal modtagere af stipendier 1 Forbrug af fripladser (kr.) 5.978.973,82 Forbrug af stipendier (kr.) 32.625,00 Regnskab År 2015-16 Overført fra Styrelsen for Videregående Uddannelser (kr.) 5.993.000,00 Overført overskud vedr. udenlandske betalingsstuderende fra tidligere år (kr.) 5.419.095,17 Forbrug i regnskabsåret (kr.) 5.696.233,51 Resultat (kr.) 5.715.861,66 72 BILAG opnår 60 ECTS per år. Differencen mellem de to tal opstår, når fripladsstuderende bruger mere end to år for at færdiggøre deres uddannelse. Regnskabet viser, hvor mange midler universitetet har modtaget fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den viser også forbruget i det pågældende regnskabsår og det overskud, der bliver overført. Stipendier til særligt talentfulde studerende Som led i regeringens Aftale om en vækstpakke fra 2014 blev der indført et nyt stipendieprogram med henblik på at tiltrække flere dygtige internationale studerende fra tredjelande til kandidatuddannelser i Danmark. Der er afsat en samlet ramme på 25 mio. kr. i 2015-2017 til stipendier, som dækker studieafgift og leveomkostninger. Stipendierne er fordelt til de universiteter og emneområder, der indgår i de såkaldte INNO+-samfundspartnerskaber under Danmarks Innovationsfond og er geografisk målrettet de lande uden for EU, hvor Danmark har etableret innovationscentre. DTU har overført overskud fra 2015 og brugt det i 2016. Balancen er 170 DKK. År 2016/2017 2015/2016 Antal Stipendiater 10 5 Tilskud fra UDS (kr.) 1.981.530 2.200.000 Forbrug i regnskabsåret (kr.) 3.818.300 3.600.000


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above