Page 74

Aarsrapport_2016

AKTIVITETS- OG PRODUKTIONSOPLYSNINGER 74 NØGLETAL FOR HOVEDAKTIVITETER 2016 2015 2014 UDDANNELSE Diplomingeniørstuderende Antal optagne 1.241 1.217 1.201 Antal indskrevne 4.127 4.068 4.113 Antal færdiguddannede 707 693 533 Bachelorstuderende Antal optagne 1.059 974 972 Antal indskrevne 3.070 3.017 2.928 Antal færdiguddannede 712 626 508 Kandidatstuderende Antal optagne / heraf internationale 1) 1.862 / 773 1.682 / 672 1.403 / 538 Antal indskrevne / heraf internationale 1) 3.834 / 1.528 3.546 / 1.372 3.270 / 1.198 Antal færdiguddannede / heraf internationale 1) 1.351 / 530 1.216 / 448 1.147 / 381 Efter- og videreuddannelse Antal årselever på åben og deltidsuddannelser 264 244 227 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 113 118 216 Internationalisering i øvrigt Antal udgående udvekslingsstuderende 689 649 479 Antal udgående udvekslingsstuderende på SU-udlandsstipendium 108 49 75 Antal indgående udvekslingsstuderende 867 790 860 Nøgletal Antal indskrevne studerende i alt 11.031 10.631 10.311 STÅ-produktion 7.899 7.336 6.862 FORSKNING Forskeruddannelse Antal optagne ph.d.-studerende / heraf internationale 366 / 198 407 / 264 410 / 236 Antal indskrevne ph.d.-studerende / heraf internationale 2) 1.330 / 762 1.402 / 806 1.417 / 755 Antal færdiguddannede ph.d.-studerende / heraf internationale 395 / 224 358 / 177 323 / 159 Forskningsresultater Forskningspublikationer 5.744 5.742 5.534 Formidlingspublikationer 330 395 416 Undervisningspublikationer 259 229 226 Antal eksterne projekter 3.551 3.635 3.642 Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet, mio. kr. 511 480 418 INNOVATION Anmeldte opfindelser 144 143 152 Overtagne opfindelser 117 128 108 Anmeldte patenter 75 64 82 Patentportefølje 360 372 398 Spin-out virksomheder (IPR + viden/teknologi fra DTU) 67 54 51 Antal projekter med erhvervslivet 1.324 1.261 1.249 Licens-, salgs, og optionsaftaler (ekskl. software) 20 24 19 FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING (MIO. DKK) Forskningsbaseret rådgivning, Miljø- og Fødevareministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 317 326 343 Forskningsbaseret rådgivning, Uddannelses- og Forskningsministeriet 22 22 18 Totalt økonomisk omfang af strategiske rammeaftaler med ministerier 339 348 361 1) En international studerende defineres som en studerende med udenlandsk adgangsgrundlag.


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above