Page 75

Aarsrapport_2016

2016 2015 2014 Indtægter (DKK 1.000) iht. universiteternes statistiske beredskab Uddannelse 863.863 835.317 760.335 Forskning 1.714.154 1.715.714 1.697.892 Eksterne midler 2.020.110 1.960.447 1.917.948 Forskningsbaseret rådgivning 158.575 162.878 205.980 Øvrige tilskud -20.052 -22.750 -26.097 Øvrige indtægter 260.455 315.287 333.547 Indtægter i alt iht. statistisk beredskab 4.997.105 4.966.893 4.889.605 Netto finansielle indtægter ekskl. prioritetsrenter (indgår i øvrige indtægter) 6.578 22.722 32.590 Indtægter i alt iht. Årsrapport 4.990.527 4.944.171 4.857.015 Omkostninger (DKK 1.000) iht. Vejledning fra Styrelsen for Videregående Uddannelser Uddannelse 775.428 715.631 729.311 Forskning 3.221.157 3.221.197 3.352.811 Formidling og vidensudveksling 163.249 169.715 185.354 Forskningsbaseret rådgivning 401.828 435.427 243.610 Generel ledelse, administration og service 258.451 314.667 307.492 Omkostninger i alt iht. statistisk beredskab 4.820.113 4.856.637 4.818.578 Prioritetsrenter mv. (indgår i de ovenstående poster) 43.234 -15.820 -15.010 Ordinære driftsomkostninger i alt iht. Årsrapport 4.863.347 4.840.817 4.803.568 Personale (Årsværk) VIP 2.047 2.020 1.996 DVIP 70 69 84 Ph.d.-studerende2) 1.217 1.223 1.211 TAP 2.561 2.531 2.532 Årsværk i alt2) 5.895 5.843 5.823 Balance (DKK 1.000) Egenkapital 2.040.250 2.336.480 2.311.618 Balance 9.876.106 9.293.424 8.179.097 Bygninger Bygninger (brutto) m2 i alt 608.220 573.668 562.565 Grønt Regnskab Elforsyning, MWh/(årsværk + STÅ) 4,5 4,9 4,6 Varmeforbrug, kWh/(årsværk + STÅ) 5,8 6,2 8,2 Vandforbrug, m3/(årsværk + STÅ) 12,1 15,6 15,7 CO2-udledning for el og varme, tons/(årsværk + STÅ) 2,3 2,6 2,8 Økonomiske nøgletal Overskudsgrad 0, 1 % 0,1 % 0,2 % Likviditetsgrad 112 % 125 % 107 % Finansieringsgrad 72 % 69 % 58 % 2. Der er opdaget en fejl i tallene for ph.d.-studerende i 2014 og 2015, hvorfor tallene er blevet genberegnet i denne oversigt. ØKONOMISKE NØGLETAL FOR DTU ØKONOMISKE NØGLETAL 75


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above