Page 17

dtuavisen1509

Det medfører tung trafik til og fra byggepladserne. Pas på dig selv og vær opmærksom når du færdes på DTU Lyngby Campus. Min mening / My opinion AA Hvis jeg f.eks. beder min robot om at gøre mig rig, berømt eller magtfuld, vil den så begynde at planlægge og udføre kriminelle handlinger for at optimere sandsynligheden for, at jeg kan nå mine mål? Social robots to act ethically ETHICS Having played a key role in industrial production for decades, robots will, in future, interact directly with humans to an increasing degree. One of the distinguishing features of the new generation of robots is that they are social. And they will increasingly take social and cultural values into account in their planning and actions. Drones and self-driving cars that abide by all the rules of the highway code are just the beginning. For example, robot bartenders and robot receptionists are already on duty in a number of hotels around the world. Another feature of the new robots is their capacity to learn through artificial intelligence. PRIVATFOTO Sociale robotter skal kunne handle etisk ETIK Sociale, lærende og abstrakt tænkende robotter giver nye muligheder, men også nye risici. Af Martin Mose Bentzen, adjunkt, DTU Management Engineering Fra at have været en vigtig del af den industrielle produktion i årtier vil robotter i den kommende tid i stigende grad interagere med mennesker direkte. Et kendetegn ved den nye type robotter er, at de er sociale. Og de vil også i stigende grad skulle tage højde for sociale og kulturelle værdier i deres planlægning og handlinger. Droner og selvkørende biler, der følger trafikkens regler, er kun begyndelsen. Der findes for eksempel allerede robotbartendere og robotreceptionister på hoteller. Et andet kendetegn ved de nye robotter er læring. Den kunstige intelligens i robotterne vil i stigende grad selv kunne tilegne sig viden om omgivelserne og omsætte denne viden til handling. Og et sidste kendetegn er en øget abstraktion i robotternes tænkning. Det betyder, at brugere i højere og højere grad vil kunne give mere overordnede instrukser til robotter. I stedet for at brugeren skal programmere hver enkelt af robottens handlinger, vil robotten selv kunne finde midler til at nå brugerens mål. Den vil selv kunne fortolke flertydigheder ved instrukser ud fra konteksten. Og hvis den ikke kan regne det ud, vil den stille opklarende spørgsmål. Når robotter er sociale, lærende og abstrakt tænkende vil det give en mængde muligheder for nyttige anvendelser, men vil det også give nye risici? Hvis jeg f.eks. beder min robot om at gøre mig rig, berømt eller magtfuld, vil den så begynde at planlægge og udføre kriminelle handlinger for at optimere sandsynligheden for, at jeg kan nå mine mål? Det er faktisk ikke utænkeligt, at noget sådant kan udgøre en reel fare. Derfor er det vigtigt at konstruere robotter med etiske begrænsninger, robotter, der f.eks. respekterer menneskerettigheder og ikke bruger mennesker som midler. Som Danmarks førende tekniske universitet har DTU enestående muligheder for at stå centralt i denne udvikling. Men det vil kræve en åbenhed og et engagement i transdisciplinær forskning, hvor de tekniske discipliner henter indsigter fra eksempelvis etikken og psykologien.   NR. 9·2015  |  SAMFUND / SOCIETY  |  17 SCAN TO READ FULL ARTICLES dtu.dk/1509


dtuavisen1509
To see the actual publication please follow the link above