Page 18

dtuavisen1509

Tre spørgsmål til dekan Martin Vigild Godt studiemiljø kan altid blive bedre CAMPUSLIV De studerende på Ballerup Campus efterlyser forbedringer, når det gælder informationsniveau og fysisk studiemiljø. Dekan Martin Vigild A good study environment can always improve CAMPUS LIFE The results of the latest study environment survey, which were published shortly after the summer holidays, indicate that DTU students are highly satisfied with the study environment. Fully 96 per cent think the University has a good atmosphere, and 90 per cent feel happy and comfortable here. However, the picture is not quite as rosy across the board; when it comes to the level of information and the physical study environment, satisfaction— particularly among students who are primarily linked to Ballerup Campus—is not quite as pronounced. DTUavisen asked Martin Vigild, Senior Vice President and Dean of Undergraduate Studies and Student Affairs, which initiatives are to be launched on account of the survey findings. “The study environment assessment we received is magnificent, but once we have finished patting ourselves on the back, it will be time to take a good, hard look at the figures, because there are always areas for improvement,” says the Dean. ■■Kort nyt Navne og karriere Nye centerledere Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, professor, DTU Elektro, er leder af Center for Magnetic Resonance, der åbnede officielt 7/10. Hans Otto Kristensen, seniorforsker, DTU Mekanik, er ny leder af Maritime DTU fra 1/10. Prismodtager Helge B. D. Sørensen, lektor, DTU Elektro, har modtaget årets AEG Elektronprisen. Goddag I august blev Jens Toke færdig med kandidatuddannelsen i Miljøteknologi, men han var ikke rigtig klar til at slippe DTU, og DTU havde også brug for ham. Så nu er han ansat som forskningsassistent på DTU Miljø, foreløbig for et år. Jens skrev speciale om modellering af oversvømmelser i byer sammen med en kammerat, der nu er ph.d.-studerende, og i løbet af det næste år skal de omarbejde specialet til en artikel. „Vi har udviklet en simpel model, som er meget mere stabil og hurtigere end det software, som findes i dag, og den vil vi gerne arbejde videre med,“ siger Jens. Farvel 1. oktober blev Kirsten Jørgensen lektor emeritus ved DTU Management Engineering, og dermed sluttede et langt arbejdsliv med forebyggelse af ulykker, først i Arbejdstilsynet og siden 2006 på DTU. Kirsten Jørgensen mener, at sikkerhed handler om at gå bag om den enkelte ulykke og se på de omstændigheder, der førte til, at den opstod. Hun har udviklet en måde at registrere ulykker på, som har dannet skole i EU og store dele af verden og gjort meget ud af at formidle sin viden direkte til arbejdspladserne. På DTU har hun blandt andet arbejdet med forebyggelse af ulykker og fejl i byggerier. Og nu har hun lovet sig selv at skrive en bog, som hun håber, vil blive brugt i undervisningen. „Alle ingeniører bliver på en eller anden måde ansvarlige for andre menneskers liv og helbred, og det skal de forstå,“ siger hun. ■■News in brief New heads of centre · Award winner · Hello · Goodbye Af Henrik Larsen De studerende på DTU er yderst tilfredse med studiemiljøet, viste den studiemiljøundersøgelse, der blev offentliggjort kort efter sommerferien. 96 procent synes, der er en god atmosfære, og 90 procent føler sig godt tilpas og trives. Men træer vokser som bekendt ikke ind i himlen, og når det gælder informationsniveauet og det fysiske studiemiljø, er tilfredsheden, især blandt de studerende med primær tilknytning til Ballerup Campus, knap så udpræget. DTUavisen har spurgt den øverste ansvarlige for studiemiljøet, dekan Martin Vigild, hvilke initiativer, der vil blive taget som følge af studiemiljøundersøgelsen. ? Hvordan vurderer du undersøgelsens resultat? „Det er en kanon studiemiljøvurdering, vi har fået, men når vi er færdige med at glæde os over det, så dykker vi naturligvis ned i tallene, for der er altid ting, der kan gøres bedre. Man skal huske på, at vi startede med de fælles diplomuddannelser så sent som i sommeren 2014 efter fusionen mellem DTU og IHK i 2013. Med den korte tid, der er gået, er det naturligt nok, at der er forbedringspunkter. Så tallene er faktisk, som jeg havde ventet. Hvis de studerende havde været 100 procent positive, så havde man nok tænkt: ’Kan det virkelig passe?’ Derfor er jeg faktisk glad for, at der er et udslag, for det viser, at undersøgelsen afspejler de reelle forhold.“ ? Hvad kan der gøres rent praktisk? „Vi har gennem flere år arbejdet med at få lagt et ensartet niveau for rusturene sammen med PF, introforløbene og vektorgrupperne. Alt skal køre på samme måde og med samme kvalitet, og vi skal fortsat igennem en hel del indstillinger og justeringer. Vi har væltet mange mure ned i Ballerup, men sammenlignet med Lyngby, hvor vi har bygget nyt studiemiljø i mange år, er vi i Ballerup først lige begyndt. Ballerup Campus er opført som en skolebygning med meget få store auditorier. Lokalerne er typisk til 30 studerende, så hold på 50 eller 60 kan ikke rigtig være samlet nogen steder. Vi kører efter princippet ’udnytte, udvikle og udbygge’. Vi har udnyttet de muligheder, der er at udnytte, og er nu i gang med at udvikle. På sigt skal vi måske også bygge, afhængigt af behovet. Og så skal vanen med at bruge Campusnet indarbejdes blandt de studerende i Ballerup. Holdene er blevet større, så flere skal have den samme information. Derfor kan informationsniveauet godt have fået et hak i undersøgelsen.“ ? Kan du love nogle større forbedringer i Ballerup? „Jeg kan ikke love noget konkret, men der er et stort potentiale for at udvikle Ballerup Campus. F.eks. har de studerende i Ballerup ikke de samme muligheder for at dyrke sports- og fritidsaktiviteter som dem i Lyngby. Der er også et klart behov for flere fordybelsesarbejdspladser, og det arbejder vi på at skabe i studiemiljøudvalget sammen med de studerende. Ambitionen er, at når vi laver denne undersøgelse igen om tre år, så kan man ikke se forskel på Ballerup og Lyngby Campus på punkterne fysiske rammer og informationsniveau; så er de på plads.“ FOTO MIKAL SCHLOSSER FOTO THORKILD CHRISTENSEN FOTO DTU PRIVATFOTO PRIVATFOTO 18  |  CAMPUSLIV / CAMPUS LIFE  |    NR. 9·2015


dtuavisen1509
To see the actual publication please follow the link above