Page 2

dtuavisen1509

Bjarklev skriver / Presidents letter J-dag 6 nov Wham, nissehuer og en dag fyldt med traditioner. S-huset fejrer som altid juleøllens komme, som i år falder 6. november. Alle ønskes en glædelig (for)jul, når sneen falder. International Week 9 nov I hele uge 46 sætter DTU fokus på udlandsophold, og der vil være oplæg hver dag i frokostpausen med fokus på forskellige lande. Følg med på Portalen og Facebook for flere informationer. Julejoint 13 nov Fredag 13. november er der Julejoint. Need we say more … Finale i Oi-X 13 nov Om eftermiddagen fredag 13. november er der finale i Oi-X-konkurrencen. Alle idéer og projekter, som er kommet frem i løbet af Oi-X, vil blive vist frem, og vinderne vil blive annonceret i DTU Skylab. Arrangementet er for alle, ikke kun deltagerne. Havde du ikke selv mulighed for at deltage i konkurrencen, så kig alligevel forbi, og få et glas og en snack. Læs mere på DTUSkylab.dk. Ansøgningsfrist på vinteroptag 1 dec 1. december er ansøgningsfristen til de diplomingeniørretninger, der har vinteroptag. Man kan læse mere på dtu.dk. Årets forskningsformidler 1 dec Hvem skal kåres som Danmarks bedste forskningsformidler i 2016? Frem til 1. december kan man indstille kandidater til Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningskommunikationspris. Læs mere på ufm.dk. Kulturel intelligens for nyansatte 2 dec DTU’s ansatte og ægtefæller har nu mulighed for at deltage i det gratis kursus Cultural Intelligence. Kurset vil give indsigt i den nyeste forskning om kulturel intelligens, træne den kulturelle bevidsthed og fremme drøftelser om, hvordan man udnytter disse færdigheder i arbejde og privatliv. Kurset er gratis og ligger den første onsdag i hver måned kl. 15-17. Læs mere på dtu.dk/Job/Nyansat/signup eller kontakt mihor@adm.dtu.dk Energy conference TRANSITION DTU’s annual energy report will be presented at a half-day conference on 10 November. Meeting on water in the city RAIN DTU Environment will hold a meeting for alumni on the future increased rainfall volumes. Hvorfor dog skyde os selv i foden? FINANSLOV Teknisk forskning er håbløst underfinansieret. Nu vil regeringen øge gabet. Regeringens forslag til finanslov for 2016 indeholder markante besparelser på universiteternes uddannelser og på investeringerne Why shoot ourselves in the foot? FINANCE ACT The Danish government’s proposal for its 2016 Finance Act features significant cuts in university study programmes and research investments. Today, Denmark devotes just 13 per cent of its total public sector research grants to technical research. The corresponding figures for South Korea, Finland and Germany are 56, 26, and 22 per cent, respectively. These countries, have long since recognized that research in the fields of technology and natural sciences will lay the foundations for future affluence. Møde om vand i byen REGN DTU Miljø holder møde for alumner om fremtidens øgede regnmængder. Af Henrik Larsen Ifølge eksperter vil regnmængderne stige og stige, og remtidens by skal derfor være et urbant landskab, der kan håndtere ekstreme mængder regn, og forhindre, at kældre og veje bliver oversvømmet. I anledning af DTU Miljøs 150 år fødselsdag holder instituttet et arrangement fredag 20. november for alumner under overskriften ’Vandets vej gennem byen’. Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen fra DTU Miljø holder oplæg om, hvordan man skaber ’smart liveable cities’, der udnytter regnvandet til at skabe livskvalitet og attraktive forhold i byen. Læs mere om vand i byerne på l.dtu.dk/ hyu6. J-day · International Week · Julejoint · Oi-X Final · Application deadline for winter admissions · Research communicator of the year · Cultural intelligence for new staff AA Men på universiteterne har grønthøstermetoden den store ulempe, at besparelser rammer både de forskningsområder, der er fremtid i, og dem der har deres storhedstid bag sig. i forskning. Der er grund til at frygte, at de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser vil blive ramt ekstra hårdt. Hvis det sker, er der tale om en helt uforståelig prioritering, som på sigt vil skade danske virksomheders konkurrenceevne og dermed det danske velfærdssamfund. Danmark bruger i dag kun 13 procent af de samlede offentlige forskningsbevillinger på teknisk forskning. For eksempel er de tilsvarende tal for Sydkorea, Finland og Tyskland henholdsvis 56, 26 og 22 procent. De lande vi skal konkurrere med, har nemlig for længst erkendt, at den tekniske og naturvidenskabelige forskning er en forudsætning for fremtidens velstand. Ifølge finanslovforslaget friholdes de såkaldte basisforskningsmidler, til gengæld vil man spare 1,4 mia. kr. på bevillingerne til Det Frie Forskningsråd, Innovationsfonden og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der er vigtige kilder til finansiering af ingeniørvidenskabelige forskningsprojekter. Al undervisning på et universitet er baseret på forskning – derfor er langt størstedelen af DTU’s undervisere også selv forskere. Universiteternes forskning og uddannelse er organiseret, så de to hænger uløseligt sammen. Regeringens plan om at spare to procent på uddannelserne vil over fire år koste DTU 60 mio. kr., og det vil alt andet lige føre til dårligere ingeniøruddannelser. For hvis vi tvinges til at afskedige undervisere, vil det uvægerligt også gå ud over forskningen. Analyser viser, at Danmark om ti år vil mangle næsten 10.000 ingeniører, og hvis der sker en yderligere udtynding af de ressourcer, der bruges på teknisk forskning og uddannelse af ingeniører, vil vi komme til at mangle endnu flere. Det vil ramme det danske samfund hårdt. Fristelsen til at male besparelser ud med den brede pensel er let at få øje på. Men på universiteterne har grønthøstermetoden den store ulempe, at besparelser rammer både de forskningsområder, der er fremtid i, og dem der har deres storhedstid bag sig. Af samme grund bruger vi den aldrig på DTU. For vi ved, at vi er nødt til at prioritere, at vi ikke kan det hele, og at vi har en forpligtelse til at se på, hvor vi kan bruge pengene, så de gør mest mulig gavn for Danmark. Se flere arrangementer i kalenderen på dtu.dk Energikonference om grøn omstilling OMSTILLING DTU’s årlige energirapport præsenteres den 10. november. Af Leif Sønderberg Petersen Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler i 2050. DTU er på vej med en ny rapport om de mange konsekvenser, den grønne omstilling har for vores samlede energisystem. En af udfordringerne er, at vindmøller og solceller kun producerer el, når vinden blæser, og solen skinner. Det kan give ustabilitet i elnettet, og samfundet har brug for elektricitet i alle døgnets timer. I værste fald kan ustabilitet i el-nettet føre til blackout. Men el-nettet kan få hjælp af naturgas- og fjernvarmenettet – hvis alle nettene integreres. DTU International Energy Report 2015 med titlen ’Energy systems integration for the transition to non-fossil energy systems’ behandler omstillingens mange udfordringer. Den bliver præsenteret ved en halvdagskonference på DTU den 10. november. Se invitation til konferencen på l.dtu.dk/ 9kj6. ■■Om arrangementet Dato: 10. december, kl. 11.30-18.00 Hvor: Oticon Salen Adgang: Tilmelding på kortlink.dk/hhwc ■■Om arrangementet Dato: 20. november, kl. 8-10. Hvor: DTU Bibliotek, Lyngby Campus Adgang: Tilmelding på www.tilmeld.dk/vandetsvej 2  |  DET SKER / COMING UP  |    NR. 9·2015 ■■Dag for dag Månedens begivenheder ■■Day by day Anders Bjarklev, rektor, DTU DTU-rektor@adm.dtu.dk


dtuavisen1509
To see the actual publication please follow the link above