Page 21

dtuavisen1509

  NR. 9·2015  |  CAMPUSLIV / CAMPUS LIFE  |  21 Høslæt på DTU DIVERSITET Den lavteknologiske le giver plads til flere planter og dermed til flere dyrearter. Tekst og foto Mikal Schlosser De sprøde græsstrå falder hurtigt og lydløst. Den skarpe metalklinge glider rytmisk igennem græsset, som var det smør. Leen, middelalderens høstredskab, er kommet til teknologiens højborg. Med hver sin le har en flok studerende og ansatte høstet skråningen syd for Ole Nørgaards have. Alt det høstede græs er samlet sammen og fjernet. Skråningen står tilbage som et fint plysset hoved. „Når vi har fjernet det høje græs og planterne, er der mere plads og lys til nye arter. Planter, der måske ikke er så stærke, får bedre vilkår. Flere forskellige planter giver flere forskellige dyrearter, blandt andet flere sommerfugle. Dermed skaber vi et bedre og mere bæredygtigt miljø på DTU,“ siger Phillip Hahn-Petersen fra konsulentfirmaet Habitats, der er hyret af Campus Service for at øge bevidstheden om biodiversitet blandt ansatte og studerende. Campus Service har indkøbt ti leer og bruger dem tit på mindre arealer overalt på campus. Making hay at DTU DIVERSITY The lo-tech scythe allows more plants to grow, which means more fauna, too. Text and photo: Mikal Schlosser The crisp stalks fall quickly without a sound. The sharp metal blade slices rhythmically through the grass like a hot knife through butter. The scythe—the preferred harvesting tool in the Middle Ages—has arrived at the temple of hi-tech. A group of students and employees, each with his or her own scythe, have cut the grass on the slope south of Ole Nørgaards Have (garden). All the grass cut has been gathered up and removed. The slope now looks like a buzz-cut head of hair. “Now that we have removed the tall grass and the plants, there is more light and space for new species. This means better conditions for plants that may not be as robust as others. A greater variety of plants means conditions for a wider range of fauna, including more butterflies. In this way, we are creating a better, more sustainable environment at DTU,” relates Phillip Hahn-Petersen from the consultancy company Habitats which has been commissioned by Campus Service to raise awareness about biodiversity among students and employees alike. Campus Service has purchased ten scythes, and uses them often on small areas of land in different parts of the campus.


dtuavisen1509
To see the actual publication please follow the link above